Raadsbrief Bijeenkomst U Ned en afspraken Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport


ID
2512

Ontvangstdatum
26-5-2018

Beleidsveld
Verkeer en Mobiliteit

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Onderwerp
Raadsbrief Bijeenkomst U Ned en afspraken Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

Wijze van afdoening