Raadsbrief Verkennend onderzoek nieuwe fietsverbindingen


ID
3347

Ontvangstdatum
18-10-2019

Beleidsveld
Mobiliteit

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Onderwerp
Raadsbrief Verkennend onderzoek nieuwe fietsverbindingen

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening