M55 Spreiding fietsverkeer stationsgebied


ID
4346

Kenmerk

Datum
25-3-2021

Onderwerp
M55 Spreiding fietsverkeer stationsgebied

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Wijmenga, J. (Jan) (ChristenUnie)
  • Schipper, T.W. (Tim) (SP)
  • Pagter, M. de (Marijn) (VVD)
  • Sasbrink, A. (Anne) (Partij voor de Dieren)
  • Sturkenboom, T. (Tessa) (Student&Starter)
  • Virginia, E.C. (Erwin) (GroenLinks)

Portefeuillehouder
Wethouder Eerenberg

Beleidsveld
Stationsgebied

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan

Stemmen