M83 Multifunctioneel gebruik sportaccomodaties Zuilense Vecht


ID
1005

Kenmerk
2018 M83

Agendapunt
Gemeenteraad 2018 (16. Voorstel inzake de Gebiedsvisie Zuilense Vecht)
donderdag 7 juni 11:00 tot 17:00
Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2

Datum
7-6-2018

Onderwerp
M83 Multifunctioneel gebruik sportaccomodaties Zuilense Vecht

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Abassi, I. el (Ismail) (DENK)
  • Bakker, H. (Has) (D66)
  • Homan, T. (Tim) (Student&Starter)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)
  • Zwinkels, J.M. (Jantine) (CDA)

Portefeuillehouder
Wethouder Jansen

Beleidsveld

Thema
Sport, cultuur en recreatie

Einddatum

Datum afgedaan