Raadsbrief G4 brandbrief stijgende dakloosheid


ID
3355

Ontvangstdatum
25-10-2019

Beleidsveld
Maatschappelijke Ondersteuning

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Onderwerp
Raadsbrief G4 brandbrief stijgende dakloosheid

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening