Raadsbrief Speerpunten en ambities voor ouderen in Utrecht


ID
3444

Ontvangstdatum
25-11-2019

Beleidsveld
Maatschappelijke Ondersteuning

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Onderwerp
Raadsbrief Speerpunten en ambities voor ouderen in Utrecht

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening