Raadsbrief Kostenraming Voorlopig Ontwerp Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)


ID
3864

Ontvangstdatum
29-5-2020

Beleidsveld
Mobiliteit

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Onderwerp
Raadsbrief Kostenraming Voorlopig Ontwerp Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening