M-3-3-20 Motie GrL - regelvrije bijstand


ID
115

Titel
M-3-3-20 Motie GrL - regelvrije bijstand

Status
Aangenomen

Raadsleden
  • W.A. Scheepsma

Portefeuillehouder

Toelichting

Einddatum

Stand van zaken
De uitvoering van de motie (zo min mogelijk controle binnen de Participatiewet en minimaregelingen) zal een onderdeel worden van de Nalevingsvisie, welke in voorbereiding is.

Afgedaan

Datum afdoening

stemmen