Inzicht in klachten over Regiotaxi


Datum vraag
4-9-2018

Onderwerp
Inzicht in klachten over Regiotaxi

Type
Schriftelijke vragen

Raadsleden
  • Sandra Jasperse (Trilokaal)

Toelichting
Het afgelopen jaar ontving de fractie van Trilokaal in toenemende mate klachten over de diensten van de Regiotaxi. De klachten betreffen met name ontevredenheid over de gereden ritten, gedrag van chauffeurs en afhandeling van meldingen/klachten bij de Regiotaxi. Het percentage geregistreerde klachten over de Regiotaxi is daarentegen laag, zo is te lezen in het persbericht (28 juni jl.) van Holland Rijnland over de verlenging van het contract.

Datum antwoord
5-10-2018