Motie tegen toename aantal vluchten van en naar Schiphol


Datum
7-3-2019

Onderwerp
Motie tegen toename aantal vluchten van en naar Schiphol

Status
Uitgevoerd

Raadsleden

Fractie(s)
  • CDA
  • GroenLinks
  • ChristenUnie
  • PvdA

Portefeuillehouder
Wethouder Bas Brekelmans

Toelichting

Einddatum
17-4-2019

Stand van zaken
Brief verzonden aan Tweede Kamer door Carla Breuer