Eikenprocessierups


ID
66

Datum vraag
27-2-2020

Onderwerp
Eikenprocessierups

Type
Schriftelijke vragen

Raadsleden
  • Sandra Groenendal (PvdA)

Fractie(s)
  • PvdA

Toelichting
De eikenprocessierups zit van mei tot en met september in eikenbomen. In eikenlanen geven ze vaak overlast. ’s Nachts gaan de rupsen in ‘processie’ op zoek naar voedsel. De overlast van de haren van de rups start in mei en kan duren tot oktober. Een eikenprocessierups heeft wel 700.000 haren. Deze haartjes zijn erg klein. Maar als mensen en dieren in contact komen met deze haartjes, kan dat vervelende klachten geven. Een oorzaak van het grote aantal eikenprocessierupsen is een verstoorde biodiversiteit. In een natuurlijke omgeving die in balans is, heeft de eikenprocessierups minder kans. Er zijn dan verschillende natuurlijke vijanden. (Insectenetende) vogels, vleermuizen, insecten, spinnen, roofwantsen en sluipwespen eten de rups/vlinder. In een versteende omgeving komen zij minder voor. Ook in Teylingen heeft de eikenprocessierups het afgelopen jaar voor veel overlast gezorgd. Tot de verbazing van de PvdA heeft de gemeente wel de boeren gewaarschuwd voor de effecten maar bijvoorbeeld de Volkstuin Elsgeest heeft geen communicatie mogen ontvangen omtrent de gevaren van de rups voor de oogsten van groenten en fruit van tuinen in de directe nabijheid van de Tweede Elsgeesterweg. En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen van belangrijke communicatiedoelgroepen die niet zijn voorzien van proactieve noch tijdige informatie.

Datum antwoord
25-3-2020