Variantenonderzoek veilige fietsroute Wanroij Landhorst


ID
64

Titel
Variantenonderzoek veilige fietsroute Wanroij Landhorst

Status
aangenomen

Datum afdoening
30-1-2020

Raadsleden
  • J. Heckathorn
  • J. van de Weem

Portefeuillehouder
Wethouder Bellemakers

Toelichting
1 Variant 4 uit het onderzoeksrapport vast te stellen als voorkeursvariant en uit te laten voeren, met inachtneming van de volgende wijzigingen, - Aanpassingen kruisingen Boompjesweg laten vervallen; - Kruising Waterval/Hanekampseweg afwaarderen naar 30 kilometer; - Kruising Waterval/Fortunaweg afwaarderen naar 30 kilometer. - Verlichting op kruisingen aanpassen voor voldoende zicht. 2 De aanvulling op variant 4 over het afwaarderen van de snelheid op de Boompjesweg tot maximaal 60 kilometer te laten vervallen alsmede de fietssuggestie stroken en de inrichting laten voor een 80 kilometer weg. Het amendement is aangenomen met 8 stemmen voor (SAN, VVD) en 7 stemmen tegen (CDA). Het amendement is in het raadsbesluit van 30.01.2020 verwerkt.