19M09 Herplant bomen Kapellerlaan


ID
100

Onderwerp
19M09 Herplant bomen Kapellerlaan

Raadsleden
 • Oele E. (Dhr)
 • Nizet G. (Dhr)
 • Breugelmans M.A.M. (Dhr)
 • Maassen W.J.F. (Dhr)
 • Dekker W. (Dhr)

Eerste indiener
Oele E. (Dhr)

Indiendende fracties
 • VVD
 • CDA
 • SP
 • GL
 • D66

Opmerkingen stemmen
Unaniem aangenomen

Besluit Raad
Aangenomen

Toelichting

Commissie

Portefeuillehouder(s)
 • Weth. Evers

Verwachte datum afdoening

AFD
SO

Stand van zaken

Datum afdoening