19A01 Vervolg project herinrichting Kapellerlaan


ID
35

Onderwerp
19A01 Vervolg project herinrichting Kapellerlaan

Raadsleden
 • Guffens L.G.A. (Dhr)
 • Dekker W. (Dhr)
 • Franssen D.W.H. (Dhr)
 • Oele E. (Dhr)
 • Kunder J.M.W de (Dhr)
 • Julicher G.M. (Dhr)
 • Nizet G. (Dhr)

Indiendende fracties
 • CDA
 • D66
 • LVR
 • VVD
 • GL
 • DS
 • SP

Opmerkingen stemming
Aangenomen: 30-1 Tegenstem: DENK

Besluit Raad
Aangenomen

Toelichting

Commissie

Portefeuillehouder(s)
 • Weth. Evers

Eerste indiener

Verwachte datum afdoening

Behandelende afdeling
VR

Afdoen in (intern)

Datum afdoening
16-4-2019