48. Heroverweging renovatie Schöndeln


ID
105

Datum vraag
21-10-2019

Onderwerp
48. Heroverweging renovatie Schöndeln

Fractie
  • LVR

Raadsleden
  • Achten B. (Dhr)
  • Hal L. van (Mw)

Eerste vragensteller
Hal L. van (Mw)

Verwachte datum afdoening
22-11-2019

Portefeuillehouder(s)
  • Weth. Pleyte

Datum antwoord(en)
12-12-2019