Schriftelijke vragen PvdD over verleeende Wnb aan gemeente Groningen voor de realisatie van de woonwijk Suikerzijde. .docx


ID
627

Datum ingediend
16-9-2021

Ingediend door
Partij voor de Dieren

Titel
Schriftelijke vragen PvdD over verleeende Wnb aan gemeente Groningen voor de realisatie van de woonwijk Suikerzijde. .docx

Zaaknummer
2021-84169

Behandelende afdeling
LGW

Datum beantwoording
12-10-2021