Vragen van statenlid Voerman betr. verondiepen plassen met vervuild slib. Antwoord op vragen van statenlid Mw. A. Voerman (statenfractie Partij voor de Dieren) betr. verontdiepen van zandwinplassen met vervuild slib.


ID
409

Datum ingediend
8-10-2019

Ingediend door
Partij voor de Dieren

Titel
Vragen van statenlid Voerman betr. verondiepen plassen met vervuild slib. Antwoord op vragen van statenlid Mw. A. Voerman (statenfractie Partij voor de Dieren) betr. verontdiepen van zandwinplassen met vervuild slib.

Zaaknummer
K13623

Behandelende afdeling
BJC

Datum beantwoording
2-12-2019