Raadsinformatiebrief “Woningbouwprogramma, Woningbehoeftenonderzoek 18 tot 35 jarigen en Beleidsvisie geschikt wonen voor ouderen”.


ID
89

Datum
20-5-2020

Onderwerp
Raadsinformatiebrief “Woningbouwprogramma, Woningbehoeftenonderzoek 18 tot 35 jarigen en Beleidsvisie geschikt wonen voor ouderen”.

Datum vergadering
2-6-2020

Portefeuillehouder
Piet Machielsen