Raadsvoorstel afboeken Bronsgeest


ID
905

Zaaknummer
17049

Onderwerp
Raadsvoorstel afboeken Bronsgeest

Datum
14-2-2020

Afzender
B&W

Behandelen in
Besluitvormende raad 2020 (. Ingekomen stukken )
dinsdag 15 december 22:15 tot 23:00
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk

Advies afdoening
Agenderen voor Debatraad