Coalitieakkoord 2019-2022 betrokken, helder en daadkrachtig


ID
131

Zaaknummer
1987

Onderwerp
Coalitieakkoord 2019-2022 betrokken, helder en daadkrachtig

Datum
26-2-2019

Afzender
College van B&W

Behandelen in

Advies afdoening
Agenderen voor fractievoorzittersoverleg