Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks over gebruik bestrijdingsmiddelen in de Bollenteelt


ID
384

Zaaknummer
6838

Onderwerp
Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks over gebruik bestrijdingsmiddelen in de Bollenteelt

Datum
20-6-2019

Afzender
B&W

Behandelen in
Besluitvormende raad 2019 (4. Vaststelling lijst van ingekomen stukken )
dinsdag 24 september 22:15 tot 23:00
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk

Advies afdoening
Ter kennisname