(meer) Straatnamen vernoemen naar vrouwen


ID
62

Agendapunt
Besluitvormende raad 2019 (7. Actuele moties)
dinsdag 17 december 22:15 tot 23:00
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk

Titel
(meer) Straatnamen vernoemen naar vrouwen

Status
Aangenomen

Raadsleden

Partij(en)
  • GroenLinks

Portefeuillehouder

Toelichting
ingediend door GroenLinks

Einddatum

Stand van zaken

Afgedaan

Datum afdoening