Motie Themajaar 2020


ID
17

Agendapunt
Besluitvormende raad 2019 (5. Raadsvoorstel Kadernota 2020 )
dinsdag 25 juni 22:15 tot 23:00
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk

Titel
Motie Themajaar 2020

Status
Aangehouden

Raadsleden

Partij(en)
  • PUUR
  • GroenLinks
  • PvdA
  • D66

Portefeuillehouder

Toelichting

Einddatum

Stand van zaken

Afgedaan

Datum afdoening