Vervuiling drinkwater door datacenters

19-03-2021


ID
1516

Vraagnummer
30-2020

Onderwerp
Vervuiling drinkwater door datacenters

DatumIngekomen
19-3-2021

Indieners
  • Koning-Hoeve, W. (CDA)

Fracties
CDA

DatumBeantwoording
6-4-2021