Afgelasting online carnavalsshow en vraagbaak online evenementen


ID
237

Datum vraag
15-2-2021

Onderwerp
Afgelasting online carnavalsshow en vraagbaak online evenementen

Type
Artikel 39 vragen RvO

Raadsleden
  • Stadspartij Nijmegen R.W. (Rosalie) Thomassen

Portefeuillehouder

Beleidsveld
Economie en Toerisme

Toelichting

Datum antwoord
16-3-2021