Ontgassen van binnenvaartschepen op de Waal


ID
49

Datum vraag
23-10-2018

Onderwerp
Ontgassen van binnenvaartschepen op de Waal

Type
Artikel 39 vragen RvO

Raadsleden
  • Groen Links A.J.C.M. (Daan) Moerkerk

Portefeuillehouder
H. Tiemens

Beleidsveld
Openbare Ruimte

Toelichting

Datum antwoord
20-11-2018