Hoe helpen we de horeca duurzaam de winter door?


ID
197

Datum vraag
15-9-2020

Onderwerp
Hoe helpen we de horeca duurzaam de winter door?

Type
Artikel 39 vragen RvO

Raadsleden
  • Groen Links J. (Joep) Bos-Coenraad

Portefeuillehouder

Beleidsveld
Economie en Toerisme

Toelichting

Datum antwoord
6-10-2020