Motie GroenLinks Nijmegen digitaal onafhankelijk


ID
81

Agendapunt
Besluitronde 2019 (11. Raadsvoorstel Zienswijze Beleidsmatige en financiële kaders voor meerjarenbegroting MGR 2020-2023 (117/2018) (DEBATSTUK))
woensdag 30 januari 19:30 tot 23:00
SH - Raadzaal

Titel
Motie GroenLinks Nijmegen digitaal onafhankelijk

Status
Aangenomen

Raadsleden
  • Groen Links J. (Joep) Bos-Coenraad

Portefeuillehouder
R. Helmer-Englebert

Toelichting

Einddatum

Stand van zaken

Datum afdoening