Motie D66 - Ook de Oostkanaalhaven hoort bij de omgevingsvisie


ID
298

Titel
Motie D66 - Ook de Oostkanaalhaven hoort bij de omgevingsvisie

Status
Aangenomen

Raadsleden
  • D66 R. (Rachid) El Hafi

Portefeuillehouder
N. P. Vergunst

Toelichting

Einddatum

Stand van zaken

Datum afdoening

Stemmen