Lozingen benzeen door schepen op de Waal


ID
50

Datum vraag
23-10-2018

Onderwerp
Lozingen benzeen door schepen op de Waal

Type
Artikel 39 vragen RvO

Raadsleden
  • SP M. (Matthias) van Hunnik

Portefeuillehouder
H. Tiemens

Beleidsveld
Openbare Ruimte

Toelichting

Datum antwoord
20-11-2018