A103 Mobiliteitsvisie, D66, GL, PvdA, SP, Groep Stekelenburg, CDA, VVD, LV, Nú over ook mobiliteitsdoelstellingen vragen om prioritering


ID
26

Titel
A103 Mobiliteitsvisie, D66, GL, PvdA, SP, Groep Stekelenburg, CDA, VVD, LV, NĂș over ook mobiliteitsdoelstellingen vragen om prioritering

Status
Aangenomen

Raadsleden
  • Peter Snoeren
  • Alma Feenstra
  • Vincent van Esch
  • Frank van den Heuvel
  • Martijn Stekelenburg
  • Mart Hack
  • Kelly Vizee
  • Haseena Bakhtali
  • Vincent Verhaar

Portefeuillehouder
W. Eggengoor

Toelichting
Het amendement is unaniem aanvaard.