Ommetje Stuivenberg


ID
96

Onderwerp
Ommetje Stuivenberg

Status
Aangehouden

Raadsleden
  • Gerrit (G.B.W.) Burgers (IML)
  • Han (J.L.T.J.M.) Bovens (Progressief Akkoord)
  • Mathieu (M.) Andriessen (VVD)

Portefeuillehouder
wethouder Ten Hagen

Toelichting
verzoekt het college: te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het wandelpad door te trekken naar de hoek van de Th. Elsenstraat en de J.B. Kemmestraat en zodoende het 'ommetje Stuivenberg' af te maken; daarbij de verschillende subsidiemogelijkheden op het gebied van recreatie te betrekken; indien dit mogelijk is binnen de begroting, de aanleg van deze aansluiting onverwijld ter hand te nemen,

Einddatum

Stand van zaken
Aangehouden

Afgedaan

Datum afdoening

Stemmen