G-19-036 Statenvoorstel Ontwikkelingen Maastricht Aachen Airport en Informerend stuk Vijfde voortgangsrapportage na herziening basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport, brief GS van 29-10-2019 (GS 2019-78987)


ID
118488

Datum in
30-10-2019

Titel
G-19-036 Statenvoorstel Ontwikkelingen Maastricht Aachen Airport en Informerend stuk Vijfde voortgangsrapportage na herziening basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport, brief GS van 29-10-2019 (GS 2019-78987)

Afzender
GS

Soort
Statenvoorstel

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 22-11-2019 en Statenvergadering van 12/13-12-2019.

Referentie