Mededeling Portefeuillehouder inzake Interreg-project Digital DeConstruction, brief gedeputeerde Koopmans van 1-10-2019 (GS 2019-73239)


ID
118386

Datum in
1-10-2019

Titel
Mededeling Portefeuillehouder inzake Interreg-project Digital DeConstruction, brief gedeputeerde Koopmans van 1-10-2019 (GS 2019-73239)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie