Motie 2452 Gewijzigd Van de Ven c.s. #baasvanmorgen


ID
2452

Nr
2452

Titel
Motie 2452 Gewijzigd Van de Ven c.s. #baasvanmorgen

Hoofdindieners
  • (D66) Ven, van de J.

Medeindiener(s)
  • (LOKAAL-LIMBURG) Franssen, R.J.H.
  • (PvdA) Kuntzelaers, J.J.M.
  • (GroenLinks) Rossel, A.
  • (Partij voor de Dieren) Plusquin, P.S.M.L.
  • (PVV) Simons, B.A.
  • (SP) Voncken, M.M.W
  • (CDA) Werrij-Wetzels, M.

Dictum
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: ‚óŹ Vanaf de komende editie deel te nemen aan de #Baasvanmorgen;

Deadline
1-12-2019

Status
Aangenomen

Stemuitslag
Met algemene stemmen aangenomen Voor: CDA, PVV, SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en Volkspartij Limburg. Stemverklaring VVD: stemt voor gelet op de toezegging van de CdK T8437.

Datum
15-2-2019

Gremium
Cultuur en Samenleving

Verantwoordelijke
Bovens, Th.J.F.M. (Theo)

Cluster
Strategie

Medewerker
P. Geelen

Stand van zaken GS
19-9-2019 In voorbereiding incl. T8437. Bij de afhandeling van deze motie wordt tevens T8437 afgedaan. 14-10-2019 Zie med PH in GS 8-10-2019 (2019-74067).

Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen

Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen

Toelichting

Datum afgedaan
22-11-2019

Afgedaan

Stemmen