Sonderend stuk ''Op weg naar een toekomststrategie voor Maastricht Aachen Airport'', brief GS van 9-2-2021 (GS 2021-3576)


ID
120066

Datum in
10-2-2021

Titel
Sonderend stuk ''Op weg naar een toekomststrategie voor Maastricht Aachen Airport'', brief GS van 9-2-2021 (GS 2021-3576)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 5-3-2021, agendapunt Sonderend stuk ''Op weg naar een toekomststrategie voor Maastricht Aachen Airport''.

Referentie