CORRECTIE Informerend stuk inzake achtste en negende voortgangsrapportage na herziening basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport, brief GS van 9-11-2021 (GS DOC-00191816)


ID
120893

Datum in
9-11-2021

Titel
CORRECTIE Informerend stuk inzake achtste en negende voortgangsrapportage na herziening basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport, brief GS van 9-11-2021 (GS DOC-00191816)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 19-11-2021, te betrekken bij de behandeling van agendapunt Maastricht Aachen Airport: voortgangsrapportage 8 en 9. Bijlage Monitor economische betekenis Maastricht Aachen Airport toegevoegd.

Relatie met

Referentie