Onderzoeksrapport provinciale concerncontroller, brief GS van 28-5-2021 (GS 2021-13809)


ID
120451

Datum in
28-5-2021

Titel
Onderzoeksrapport provinciale concerncontroller, brief GS van 28-5-2021 (GS 2021-13809)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Provinciale Staten (PS)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de Statenvergadering van 3-6-2021, te betrekken bij de behandeling van agendapunt Debat integriteit en gewenste bestuurscultuur.

Referentie