Mededeling Portefeuillehouder inzake aanstelling verkenner proces provinciale vertaling luchtvaartnota voor Maastricht Aachen Airport, brief gedeputeerde Van den Akker van 21-1-2020 (GS 2020-2481)


ID
118775

Datum in
27-1-2020

Titel
Mededeling Portefeuillehouder inzake aanstelling verkenner proces provinciale vertaling luchtvaartnota voor Maastricht Aachen Airport, brief gedeputeerde Van den Akker van 21-1-2020 (GS 2020-2481)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie