Mededeling Portefeuillehouder inzake Wijziging Beleidsregels interne en extern salderen in Limburg december 2019, brief gedeputeerde Mackus van 22-9-2020 (GS 2020-38262)


ID
119515

Datum in
22-9-2020

Titel
Mededeling Portefeuillehouder inzake Wijziging Beleidsregels interne en extern salderen in Limburg december 2019, brief gedeputeerde Mackus van 22-9-2020 (GS 2020-38262)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Relatie met

Referentie