Mededeling portefeuillehouder inzake stand van zaken Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor Maastrich Aachen Airport, brief gedeputeerde Satijn van 20-10-2021 (GS DOC-00190482)


ID
120821

Datum in
20-10-2021

Titel
Mededeling portefeuillehouder inzake stand van zaken Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor Maastrich Aachen Airport, brief gedeputeerde Satijn van 20-10-2021 (GS DOC-00190482)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie