Mededeling portefeuillehouder inzake advies Pieter van Geel over Maastricht Aachen Airport, brief gedeputeerde Van den Akker van 26-1-2021 (GS 2021-2142)


ID
120009

Datum in
26-1-2021

Titel
Mededeling portefeuillehouder inzake advies Pieter van Geel over Maastricht Aachen Airport, brief gedeputeerde Van den Akker van 26-1-2021 (GS 2021-2142)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie