Motie 2404 gewijzigd Heuvelings c.s. inzake Uitbreiding vrachtautoparkeerplaatsen aan de grens van Limburg


ID
2404

Nr
2404

Titel
Motie 2404 gewijzigd Heuvelings c.s. inzake Uitbreiding vrachtautoparkeerplaatsen aan de grens van Limburg

Hoofdindieners
  • (VVD) Heuvelings, J.M.E.

Medeindiener(s)
  • (Volkspartij Limburg) Rey, van J.F.B.
  • (CDA) Tegels, R.J.J.
  • (D66) Wageningen, van J.

Dictum
Roepen het college van Gedeputeerde Staten op: - Met Rijkswaterstaat, de transportsector en de gemeenten in gesprek te gaan over het uitbreiden van het aantal vrachtautoparkeerplaatsen in Limburg; - Bij de Rijksoverheid erop aandringen dat men in gesprek gaat met de Duitse autoriteiten om vrachtautoparkeerplaatsen direct over de grens van Limburg open te stellen voor verblijf op zondag en hier hun verantwoordelijkheid te nemen; - De Staten hierover voor het einde van 2018 te berichten.

Deadline
1-1-2019

Status
Aangenomen

Stemuitslag
Met algemene stemmen.

Datum
29-6-2018

Gremium
Mobiliteit en Duurzaamheid

Verantwoordelijke
Mackus, H.J.H. (Hubert)

Cluster
Mobiliteit

Medewerker
J. van Tilburg

Stand van zaken GS
In het kader van de programma-aanpak goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost van het MIRT wordt de vrachtwagenparkeerproblematiek behandeld. Het zal ook tijdens het BO Goederencorridor (gelijk met BO MIRT) aan de orde komen. Eind 2018 zal PS nader worden geïnformeerd. 12-12-2018 Eind november heeft het BO Goederenvervoercorridor plaatsgevonden waar deze problematiek ook aan de orde is geweest waaronder de grensproblematiek. Zie mededeling portefeuillehouder van 23-11-2018 (kenmerk: 2018/80911). Hiermee is deze motie deels afgedaan; u zult eind december meer in detail geïnformeerd wordt ter gehele afdoening van de motie via een mededeling portefeuillehouder. 21-12-2018 ZIe GS-brief 18-12-2018 (GS2018-86818).

Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen

Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen

Toelichting
GS 18-12-2018 (GS 2018-86818).

Datum afgedaan
18-1-2019

Relatie met

Afgedaan

Stemmen