Mededeling Portefeuillehouder inzake afdoening toezegging 8516 en 8518 (informatie over Maastricht Aachen Airport), brief gedeputeerde Van den Akker van 3-12-2019 (GS 2019-88130)


ID
118633

Datum in
4-12-2019

Titel
Mededeling Portefeuillehouder inzake afdoening toezegging 8516 en 8518 (informatie over Maastricht Aachen Airport), brief gedeputeerde Van den Akker van 3-12-2019 (GS 2019-88130)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de Controlecommissie van 6-12, de commissievergadering FEB van 6-12, en de Statenvergadering 12/13-12-2019. De mededeling portefeuillehouder wordt in bovengenoemde vergaderingen betrokken bij de behandeling van het agendapunt inzake MAA.

Referentie