Borging integrale veiligheid op en rondom Maastricht Aachen Airport, brief gemeente Beek van 15-4-2021 (PS 2021-10399) - avg


ID
120337

Datum in
15-4-2021

Titel
Borging integrale veiligheid op en rondom Maastricht Aachen Airport, brief gemeente Beek van 15-4-2021 (PS 2021-10399) - avg

Afzender
Extern

Soort
Informerend extern

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de Statenvergadering van 16-4-2021, te betrekken bij de behandeling van agendapunt Actuele politieke situatie.

Referentie