Beantwoording Schriftelijke Vragen SP-Van der Valk inzake nota van uitgangspunten MKBA MAA, brief GS van 19-10-2021 (GS DOC-00189358)


ID
120824

Datum in
20-10-2021

Titel
Beantwoording Schriftelijke Vragen SP-Van der Valk inzake nota van uitgangspunten MKBA MAA, brief GS van 19-10-2021 (GS DOC-00189358)

Afzender
GS

Soort
Beantwoording Schriftelijke vragen

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie