Schriftelijke vragen D66-Jenneskens inzake Provinciale ondersteuning culturele instellingen


ID
3232

Datum
20-4-2020

Titel
Schriftelijke vragen D66-Jenneskens inzake Provinciale ondersteuning culturele instellingen

Indieners
  • (D66) Jenneskens, M.T.P.

Datum gestuurd aan GS
9-4-2020

Deadline
8-5-2020

Status
Beantwoord

Gremium
Cultuur en Samenleving (CS)

Verantwoordelijke
Bovens, Th.J.F.M. (Theo)

Cluster

Referentie
Beantwoord zie informerend PS-stuk GS2020-15833 14-4-2020