Brief Commissaris van de Koning inzake onderzoeksrapport "Waar een wil is" van 29-5-2020 (2020-22773)


ID
119174

Datum in
29-5-2020

Titel
Brief Commissaris van de Koning inzake onderzoeksrapport "Waar een wil is" van 29-5-2020 (2020-22773)

Afzender
CdK

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie