Mededeling portefeuillehouder inzake noodmaatregel Start- en landingsbaan Maastricht Aachen Airport, brief GS van 11-5-2021 (GS 2021-12107)


ID
120388

Datum in
11-5-2021

Titel
Mededeling portefeuillehouder inzake noodmaatregel Start- en landingsbaan Maastricht Aachen Airport, brief GS van 11-5-2021 (GS 2021-12107)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Relatie met

Referentie