Persbericht Toerisme over MAA rapport Van Geel, e-mail namens Koninklijke Horeca Nederland, Hiswa-Recron en bestuur Stichting VVV Zuid-Limburg, e-mail van 27-1-2021 (PS 2021-2681)


ID
120026

Datum in
29-1-2021

Titel
Persbericht Toerisme over MAA rapport Van Geel, e-mail namens Koninklijke Horeca Nederland, Hiswa-Recron en bestuur Stichting VVV Zuid-Limburg, e-mail van 27-1-2021 (PS 2021-2681)

Afzender
Extern

Soort
Informerend extern

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 5-3-2021, te betrekken bij de behandeling van agendapunt Sonderende notitie Limburg perspectief op de nationale Luchtvaartnota 2020-2050.

Relatie met

Referentie